O nás

Spoločnosť RAUTE,s.r.o úspešne pôsobí na slovenskom trhu.

Vykonávame činnosti v oblasti elektromontáží, výroby,rekonštrukcií, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.

Profesionálnosť a vysoká odbornosť našich riadiacich pracovníkov je zárukou že vieme pružne reagovať na zmeny systému rozsahu dodávok, zariadení a iných potrieb investora.

Po úspešnej realizácií vykonávame odborné prehliadky a skúšky na všetkých dodávkach a zariadeniach.

Zmyslom našej práce je dosiahnutie najvyššej kvality vykonanej práce a nájdenie optimálneho riešenia pre každý projekt.