Naše služby

Z

Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu

Z

Montáž a opravy bleskozvodov

Z

Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia

Z

Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení

Z

Meranie a regulácia

Z

Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní

Z

Revízie elektrických zariadení

Z

Výroba rozvádzačov NN

Z

Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN